Soke Jan Erik Karlsson

40 år som heltidsverksam professionell instruktör i år. Har utbildat kampsportare och yrkespersonal i stora delar av Europa och övriga världen. Yrkeserfarenhet inom både Försvarsmakten, Tullverket och ungdomsvård innan kampsporten tog över på heltid 1976.

Har haft skräddarsydda kurser för yrkespersonal inom både vård, behandling, handel, säkerhet mm i både självskydd, konflikthantering mm. under många år, och har utbildat flera generationer av personal i olika yrkeskategorier inom Självförsvar.

Innehar 10:e graden svart bälte, den högsta möjliga graden inom traditionell Kampsport.