Renshi Rolf Niemann 6 Dan
Renshi Rolf Niemann 6 Dan
Rolf är en av våra specialister inom traditionell Japansk kampkonst och håller i träningar i traditionell Jujutsu, Kobujutsu och Iaido.

Shihan
9:e Dan Kobudo
7:e Dan Iaido
5:e Dan Jujutsu 
5:e Dan Bujutsu