SCHEMA för hösten 2020. Vi startar vecka 36
 

Vi har nytt telefon nummer 073-9837376 mail adress är lunds.jujutsuskola@telia.com